مجتمع آموزشی پسرانه علم و ادب

مجتمع آموزشی پسرانه علم و ادب با بیش از 20 سال خوشنامی در سایه بومی سازی تجربه های بین المللی آموزشی تمرکز خود را بر رشدي همه جانبه و متوازن در جهت تربيت دانش آموزان به سوي دوران بزرگسالي با ويژگي هاي شخصيتي مستقل بنا نهاده است. در مجتمع آموزشی علم و ادب از روش‌هاي فيلسوفان ، روانشناسان بزرگ آموزش و پرورش و ديگر متفكران عرصه فرهنگ استفاده مي شود .